0 / 5 ( 0 lượt đánh giá)

Khi lùi xe, người lái xe phải xử lý như thế nào để bảo đảm an toàn giao thông?


Câu 213: Khi lùi xe, người lái xe phải xử lý như thế nào để bảo đảm an toàn giao thông?

☑ 1- Quan sát bên trái, bên phải, phía sau xe, có tín hiệu cần thiết và lùi xe với tốc độ phù hợp

☐ 2- Quan sát phía trước xe và lùi xe với tốc độ nhanh

☐ 3- Quan sát bên trái và phía trước của xe và lùi xe với tốc độ nhanh

[600cau]

Từ khóa liên quan:
CÁC BÀI ĐĂNG KHÁC
Để lại SĐT
Gọi điện