3.3 / 5 ( 4 lượt đánh giá)

Tiêu chuẩn sân tập lái - Thông số kích thước sa hình thi B1, B2, C, D


Trước khi thi bằng lái xe ô tô bạn cần biết kích thước sa hình thi lái xe B2, được quy chuẩn kỹ thuật của trung tâm sát hạch lái xe như thế nào. Nhìn chung, những trung tâm sát hạch lái xe điều theo quy chuẩn về sân tập lái xe. 

Do đó bạn cần nắm được những thông số các bài sa hình để có thể chuẩn bị tốt khi học lái xe.

Quy chuẩn kỹ thuật trung tâm sát hạch lái xe cơ giới

Quy chuẩn kỹ thuật trung tâm sát hạch lái xe cơ giới

Quy chuẩn kỹ thuật về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới

Quy định chung

Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị áp dụng Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (sau đây gọi chung là Trung tâm).

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này vận dụng đối với tổ chức và cá nhân liên quan tới xây dựng, cung cấp thiết bị và quản lý hoạt động của Trung tâm.

Trong Quy chuẩn này những từ ngữ dưới đây được diễn đạt như sau:

Trung tâm loại 1: là địa điểm nơi thực hiện sát hạch để cấp giấy phép lái xe những hạng xe A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và các hạng xe F (FB2, FC, FD, FE);

Trung tâm loại 2: là địa điểm nơi thực hiện sát hạch để cấp giấy phép lái xe những hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2 và hạng C;

Trung tâm loại 3: là địa điểm nơi thực hiện sát hạch để cấp giấy phép lái xe những hạng A1, A2, A3 và hạng A4;

Quy định kỹ thuật

Yêu cầu chung

Trung tâm đào tạo phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng đề nghị sát hạch lái xe theo nội dung và thứ tự sát hạch lái xe được Bộ Giao thông vận tải ban hành. Có đủ về cung cấp điện, nước, thoát nước, thông tin liên lạc, không bị nhiễu loạn điện từ ảnh hưởng đến trang thiết bị báo lỗi và chấm điểm lắp đặt tại Trung tâm.

Trung tâm loại 1 có diện tích ko nhỏ hơn 35.000 m2, có đủ những hạng mục công trình căn bản như: sân sát hạch, nhà điều hành và những công trình phụ trợ, có quãng đường xe chạy trong sân sát hạch không nhỏ hơn 1,2 km, có kích thước thích hợp để bố trí đủ các bãi sát hạch lái xe.

Trung tâm loại 2 có diện tích không nhỏ hơn 20.000 m2, có đủ các hạng mục dự án căn bản như: sân sát hạch, nhà điều hành và những công trình phụ trợ, có quãng đường xe chạy trong sân sát hạch ko nhỏ hơn 0,8 km, có kích thước phù hợp để xếp đặt đủ các bài sát hạch lái xe.

Trung tâm loại 3 có diện tích không nhỏ hơn 4.000 m2, có đủ những hạng mục công trình căn bản như: sân sát hạch, nhà điều hành và những dự án phụ trợ, có kích thước thích hợp để sắp xếp đủ các bài sát hạch lái xe.

Sân tập lái xe

Quy chuẩn thông số kích thước sa hình thi B1, B2, C, D

Ký hiệu kỹ thuật sử dụng trong hình dưới đây được hiểu như sau:

 • B1: Chiều rộng bánh sau xe bên lái phụ của xe ô tô sát hạch, đơn vị tính là mét.
 • a: Chiều dài của toàn bộ của ô tô sát hạch, đơn vị được tính là mét.
 • b: Chiều rộng toàn bộ của ô tô sát hạch, đơn vị được tính là mét.
 • d. Rqv: Bán kính quay vòng nhỏ nhất của ô tô sát hạch theo vết bánh xe trước phía ngoài, đơn vị được tính bằng mét.

Xuất phát và kết thúc

Trên mặt đường kẻ một vạch ngang vuông góc với trục dọc của đường tập lái theo quy cách thức “vạch ngừng lại” của Quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường bộ, phía trước vạch có kẻ chữ: “ XUẤT PHÁT” hoặc “ KẾT THÚC”.

Ô tô sát hạch giới hạn trước vạch này chờ dấu hiệu và thực hiện những thao tác khi xuất phát xe để thực hiện bài xuất hành.

Ô tô sát hạch đi qua vạch này khi chấm dứt bài sát hạch.

Xuất phát và dừng lại vạch đích

Xuất phát và dừng lại vạch đích

Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

Tại vị trí người đi bộ qua vạch kẻ đường “vạch dừng lại”, vạch “đi bộ qua đường vuông góc” và lắp những biển báo: “dừng lại” và “đường người đi bộ sang ngang” để đề nghị ô tô sát hạch dừng xe nhường nhịn đường cho người đi bộ.

Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

Ngừng và xuất phát xe trên dốc

Trên đường dốc lên có chiều dài 15m, độ dốc 10 phần trăm, cách chân dốc tối thiểu 06 m kẻ vạch “vạch giới hạn lại” và lắp biển báo: “dừng lại” để bắt buộc ô tô sát hạch giới hạn và xuất hành xe trên dốc.

Ngừng và xuất phát xe lên dốc

Ngừng và xuất phát xe lên dốc

Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

Mỗi hạng xe sát hạch phải sắp đặt tối thiểu 01 hình qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc.

Hình vệt bánh xe nằm phía bên phải cùng chiều theo chiều xe chạy, gồm 02 vạch dọc đồng thời với nhau và đồng thời với trục dọc của đường; sau hình vệt bánh xe kẻ 02 hình vuông góc nối tiếp với nhau theo chiều trái lại, có:

 • Bvb (m) là chiều rộng vệt bánh xe: Bvb = B1 + 0,2 (m);
 • Lvb (m) là chiều dài vệt bánh xe tập lái: Lvb = a;
 • Sv (m) là chiều sâu đường vuông góc sân tập: Sv = 1,5a
 • Lv (m) là chiều dài đường vuông góc sân tập: Lv = 2,0a
 • Bv (m) là chiều rộng làn đường vuông góc sân tập: Bv = 2,2b.

Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc

Ngã tư

Tại nơi giao nhau giữa hai đường hai chiều cùng cấp, lắp hệ thống đèn dấu hiệu điều khiển giao thông, kẻ vạch “vạch giới hạn lại”, vạch “đi bộ qua đường vuông góc” .

Và lắp biển báo “hướng đi phải theo”, biển báo “đường giao nhau” và biển báo “giao nhau có dấu hiệu đèn” để đề nghị ô tô sát hạch giới hạn xe tại ngã tư theo dấu hiệu đèn điều khiển giao thông để nhịn nhường đường cho người đi bộ.

Sa hình ngã tư

Sa hình ngã tư

Qua đường vòng quanh co

Mỗi hạng xe sát hạch phải bố trí ít ra 01 hình qua đường vòng quanh co. Hình gồm 02 nửa hình vòng tròn tiếp nối với nhau ngược chiều, tạo thành hình chữ S, có:

 • Bqc(m): Chiều rộng đường vòng quanh co: Bqc = 2,2b.
 • R­N(m) là bán kính cong của vòng tròn phía ngoài: R­N = Rqv + 1,2 m.
 • Rtr (m) là bán kính cong của vòng tròn sa hình phía trong: Rtr = RN – Bqc.
 • Sqc(m) là khoảng cách thức tâm của 02 nửa hình vòng tròn: Sqc = RN + Rtr.

Kích thước sa hình đường quanh co

Kích thước sa hình đường quanh co

Ghép xe dọc vào nơi đỗ đối với các hạng B và hạng C

Mỗi hạng xe sát hạch (hạng B, C) phải sắp xếp ít nhất 01 hình ghép xe dọc vào nơi đỗ. Hình bố trí sắp xếp bên cạnh làn đường xe chạy, có:

 • Ld (m) là chiều dài nơi ghép xe dọc: Ld = a + 1,0 (m).
 • Rd (m) là chiều rộng nơi ghép xe dọc: Rd = b + 0,6 (m).
 • Ed (m) là khoảng trống để lùi vào nơi ghép xe dọc: Ed = 1,2a.

Kích thước ghép xe dọc

Ghép xe dọc vào nơi đỗ

Ghép xe ngang vào nơi đỗ đối với hạng B1, B2

Phải sắp xếp tối thiểu 01 hình ghép xe ngang vào nơi đỗ. Hình sắp đặt phía bên phải làn đường (theo hướng xe chạy), có :

 • Lg (m) là chiều dài nơi đỗ xe ghép ngang: Lg = 3a/2.
 • Rg (m) là chiều rộng nơi đỗ xe ghép ngang: Rg = 5b/4.

Ghép xe ngang vào nơi đỗ đối với lái xe hạng D và hạng E

Mỗi hạng xe sát hạch (hạng D, E) phải xếp đặt tối thiểu 01 hình ghép xe ngang vào nơi đỗ. Hình xếp đặt phía bên phải làn đường (theo hướng xe chạy), có :

 • Lg (m) là chiều dài nơi đỗ xe ghép ngang: Lg = 5a/3.
 • Rg (m) là chiều rộng nơi đỗ xe ghép ngang: Rg = 5b/4.

Ghép xe ngang vào nơi đỗ

Ghép xe ngang vào nơi đỗ

Quy chuẩn về kích thước sân tập của trung tâm sát hạch lái xe được quy định rõ ràng. cho nên bạn cần biết được kích thước sân tập để có những bước chuẩn bị tốt khi tập lái xe. Bên cạnh đó, các bài sa hình điều có kích thước chuẩn, bạn cần phải luyện tập thường xuyên để làm quen với các bài thi sa hình.

Xem Thêm : Kỹ năng lái xe đường sương mù an toàn dành cho tài mới

Từ khóa liên quan:

Sát hạch lái xe, kích thước sa hình thi lái xe b2, sân tập lái xe, sa hình thi lái xe b2, sa hình thi b2, kích thước sa hình thi lái xe ô tô

CÁC BÀI ĐĂNG KHÁC
Để lại SĐT
Gọi điện