0 / 5 ( 0 lượt đánh giá)

Tổng hợp những vạch kẻ đường mới nhất 2024


Tổng hợp những vạch kẻ đường mà bạn nên biết thi kham gia giao thông

Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao khả năng an khi tham gia giao thông, người tham gia giao thông cần chấp hành vạch kẻ đường. Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập hoặc có thể kết hợp với loại biển báo hiệu đường bộ hoặc đèn tín hiệu giao thông.

Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập hoặc kết hợp với loại biển báo hiệu đường bộ hoặc kết hợp với đèn chỉ huy điều khiển giao thông. Vạch kẻ đường gồm có thể là loại vạch kẻ hoặc chữ viết hình vẽ trên mặt đường xe chạy, hoặc trên thành vỉa hè, trên công trình giao thông và một số bộ phận khác của đường qui định trật tự giao thông chỉ rõ khổ giới hạn của công trình giao thông, chỉ hướng đi qui định của làn xe chạy. Sau đây TapLai.Com chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về "Tổng hợp những vạch kẻ đường mà bạn nên biết thi kham gia giao thông" nhé

 

Vạch vàng nét đứt

 VẠCH KẺ ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN BIẾT THI KHAM GIA GIAO THÔNG

Vạch màu vàng nét đứt: phân chia hai làn xe chạy ngược chiều nhau ở đoạn đường có 2 làn xe trở lên và không có dải phân cách ở giữa, phương tiện được phép cắt qua sử dụng làn ngược chiều cả hai phía.

 

Vạch vàng nét liền

VẠCH KẺ ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN BIẾT THI KHAM GIA GIAO THÔNG

Vạch đơn màu vàng nét liền: phân chia làn xe hai chiều xe chạy đối với đường có 2 hoặc 3 làn xe, không có dải phân cách giữa. Phương tiện không được phép đè lên vạch hoặc lấn làn. Đối với vạch đơn màu vàng nét liền, được sử dụng trong đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, có nguy cơ tai nạn đối đầu

 

Vạch vàng nét liền đôi

VẠCH KẺ ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN BIẾT THI KHAM GIA GIAO THÔNG

Dùng phân chia hai chiều xe chạy cho đường có từ 4 làn xe trở lên, không có dải phân cách giữa, xe không được phép lấn làn, không được đè lên vạch. Vạch này thường sử dụng ở đoạn đường sẽ không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn hoặc ở vị trí cần thiết khác.

 

Vạch vàng một đứt, một liền

VẠCH KẺ ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN BIẾT THI KHAM GIA GIAO THÔNG

Dùng phân chia hai chiều xe chạy cho đường có từ 2 làn xe trở lên, không có dải phân cách hai chiều xe chạy, sử dụng ở đoạn cần thiết phải cấm xe sử dụng làn ngược chiều theo một hướng xe chạy nhất định đảm bảo an toàn. Xe trên làn đường tiếp giáp đối với vạch đứt nét được phép cắt qua và sử dụng làn ngược chiều khi được phép cần thiết, xe trên làn đường tiếp giáp với vạch liền nét không được cắt qua vạch.

 

Vạch vàng đứt song song

VẠCH KẺ ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN BIẾT THI KHAM GIA GIAO THÔNG

Vạch dùng xác định ranh giới làn đường có thể thay đổi hướng xe chạy trên đó theo thời gian. Hướng xe chạy ở một thời điểm trên làn đường sẽ có thể đổi chiều được quy định bởi người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn, biển báo hoặc báo hiệu khác phù hợp.

 

Một số loại vạch kẻ đường khác mà chúng ta nên biết

VẠCH KẺ ĐƯỜNG MÀ BẠN NÊN BIẾT THI KHAM GIA GIAO THÔNG

Vạch 1.1

Có cấu tạo là vạch đơn nét đứt màu vàng, bề rộng là 15cm chiều dài từ 1 đến 3 mét và chiều dài đoạn đứt quãng là từ 2 đến 6m đoạn đường nào cho phép tốc độ đi càng cao thì bị đoạn đứt quãng này càng dài. Ý nghĩa của vạch 1.1 áp dụng phân chia 2 chiều xe chạy ngược chiều nhau ở những đoạn đường có từ 2 làn xe trở lên không có dải phân cách, xe được phép cắt qua sử dụng làn ngược chiều từ 2 phía.

Vạch số 1.6

Vạch đứt quãng màu trắng là vạch báo hiệu chuẩn bị đến Vạch số 1.1 hay Vạch số 1.11 dùng phân chia dòng xe ngược chiều hay cùng chiều.

Vạch số 1.8

Vạch đứt quãng màu trắng là vạch dùng quy định ranh giới giữa làn xe tăng tốc độ hoặc phải giảm tốc độ (gọi là làn đường chuyển tốc) với làn xe chính của phần xe chạy, được kẻ ở những nơi giao nhau, nhằm dẫn hướng cho xe tách nhập làn an toàn.

Vạch số 1.9

Hai vạch liên tiếp (vạch kép) đứt quãng song song màu trắng, quy định ranh giới làn xe dự trữ tăng làn xe cho chiều xe có lưu lượng lớn. Trên làn đường này sẽ có điều khiển thay đổi hướng xe bằng đèn tín hiệu xanh và đỏ.

Vạch số 1.11

Hai vạch song song màu trắng, một vạch liên tục và một vạch đứt quãng, phân chia dòng phương tiện 2 hướng ngược chiều nhau trên đường có 2 hoặc 3 làn xe chạy. Lái xe bên vạch đứt quãng được phép đè lên vạch vượt xe.

Vạch số 1.12

Vạch liên tục màu trắng, kẻ ngang mặt đường, chỉ rõ vị trí mà lái xe phải dừng khi có tín hiệu đèn đỏ, hoặc biển báo số 122 "STOP".

Vạch số 1.13

Vạch hình tam giác cân màu trắng, chỉ rõ vị trí mà lái xe phải dừng nhường cho phương tiện khác ở đường ưu tiên.

Vạch số 1.14

Vạch "Sọc ngựa vằn" dùng quy định nơi người đi bộ qua đường bao gồm vạch song song với trục tim đường màu trắng.

Vạch số 1.15

Xác định vị trí phải dành cho xe đạp đi cắt ngang qua đường đi của xe cơ giới. Ở nơi đường giao nhau không có người, tín hiệu với điều khiển giao thông thì xe đạp phải nhường đường cho những phương tiện cơ giới chạy trên đường cắt ngang đường xe đạp.

Vạch 1.16.1

Vạch tam giác sẽ ở trong chạy cắt chéo góc nhọn thành những tam giác, xác định đảo phân chia dòng phương tiện ngược chiều nhau.

Vạch 1.16.2

Vạch ở trong hình có gãy khúc ở đỉnh nằm trên đường phân giác của góc nhọn cùng chiều với những góc nhọn, xác định đảo phân chia dòng phương tiện theo cùng một hướng.

Vạch 1.16.3

Vạch ở trong hình gãy khúc có đỉnh nằm trên đường phân giác ngược chiều với góc nhọn, xác định đảo nhập dòng phương tiện

Vạch số 1.17

Vạch liên tục có những gãy khúc màu vàng (có dạng hình chữ M, nhiều đỉnh), quy định vị trí dừng xe của phương tiện vận tải hành khách công cộng chạy theo tuyến quy định hoặc nơi tập kết của xe buýt.

Vạch số 1.18

Vạch hình mũi tên màu trắng, chỉ dẫn hướng đi cho phép của từng làn xe ở nơi giao nhau. Vạch này vẽ trước ở những nơi giao nhau ở từng làn riêng bắt buộc lái xe phải tuân theo mũi tên chỉ hướng đi.

Vạch số 1.19

Vạch hình mũi tên màu trắng, xác định sắp đến gần đoạn đường bị thu hẹp phần đường cho xe chạy, số làn xe theo hướng mũi tên bị giảm và lái xe phải từ từ chuyển làn đi theo mũi tên.

Vạch số 1.20

Vạch hình tam giác màu trắng, xác định khoảng cách còn 2m - 25m đến vạch 1.13 và biển số 208 “Giao nhau với đường ưu tiên”.

Vạch số 1.21

Vạch này là chữ "STOP" (Dừng ) xác định gần đến vị trí dừng vạch số 1.12 và biển số 122 “Dừng ”. Vạch số 1.21 cách vạch dừng xe từ 2 đến 25m.

Vạch số 1.22

Là số hiệu của đường, được kẻ trên những quốc lộ, và kẻ trực tiếp trên mặt đường phần xe chạy.

Vạch số 1.23

Vạch này màu trắng hình chữ A, dùng quy định làn xe dành cho ôtô khách chạy theo tuyến quy định, kẻ trực tiếp trên làn xe dành riêng.

Vạch 1.3

Là vạch đôi song song liền nét màu vàng bề rộng từng vạch là 15cm, khoảng cách phía trong 2 mép vạch dao động từ 15 cm đến 20cm, vạch này áp dụng phân chia đối với 2 chiều xe chạy cho đường có từ 4 làn xe trở lên không có những dải phân cách ở giữa xe không được lấn làn, không được phép đè lên vạch, trường hợp đường có từ 2 đến 3 làn xe không có dải phân cách ở giữa có thể cũng được sử dụng vạch 1.3 nhấn mạnh vị trí nguy hiểm, trong trường hợp này tác dụng của vạch 1.3 sẽ giống như vạch 1.2

Vạch 1.4

Là vạch đôi song song nét liền nét đứt có bề rộng 15cm khoảng cách phía trong giữa 2 mép từ 15cm đến 20cm, đoạn của nét đứt có chiều dài từ 2 đến 6m vạch này áp dụng phân đoạn chia 2 chiều xe chạy cho đường có từ 2 làn xe trở lên không có những dải phân chia 2 chiều xe chạy, xe trên làn đường cùng tiếp giáp với vạch có nét đứt được phép cắt qua và sử dụng làn ngược chiều, xe làn đường tiếp giáp với vạch liền không được cắt qua vạch

Vạch 1.5

Là vạch đôi nét đứt màu vàng bề rộng vạch là 15cm khoảng cách phía trong 2 mép của vạch từ 15cm đến 20 cm nét liền dài 1 đến 2m nét đứt dài 3 đến 6m, vạch này dùng xác định ranh giới làn đường có thể đổi hướng xe chạy trên đó theo thời gian, và hướng xe chạy ở một thời điểm trên làn đường có thể được đổi bởi người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn biển báo hoặc báo hiệu khác phù hợp.

Vạch 2.1

Là vạch đơn nét đứt màu trắng có bề rộng 15cm chiều dà nét liền là 1 đến 3m, chiều dài đoạn đứt quãng sẽ là từ 3 đến 9m, vạch này có ý nghĩa phân chia làn xe cùng chiều, xe được phép chuyển làn qua vạch.

Vạch 2.3

Giới hạn làn đường dành riêng cho một loại xe cơ giới nhất định, vạch liền nét. Loại xe khác sẽ không được phép đi vào làn xe này trừ những trường hợp khẩn cấp theo luật giao thông đường bộ. Vạch này là những nét đứt thì ưu tiên cho một loại xe cơ giới nhất định những xe khác có thể được sử dụng làn này nhưng xe khác phải ưu tiên xe cơ giới được ưu tiên xuất hiện trên làn này

Vạch 2.2

Là vạch đơn liền nét màu trắng bề rộng 15cm áp dụng phân chia làn xe cùng chiều không cho phép xe chuyển làn hoặc sử dụng làn khác, không được lấn làn, không được đè lên vạch

Vạch 3.1

Áp dụng xác định mép ngoài phần xe chạy thường được áp dụng trên đường cao tốc đường có bề rộng 7m trở lên và trong trường hợp cần thiết khác. Trường hợp nếu tổ chức giao thông cho xe máy chạy chung với xe thô sơ thì phải sử dụng biển báo hoặc kết hợp với sơn chữ của xe máy hoặc chữ xe đạp trên làn này, xe máy được phép chạy đè vạch những lúc cần thiết và phải nhường đường cho xe thô sơ.

Vạch 6.1

Là vạch đứt khúc màu vàng được sơn trên bó vỉa hè sát mép đường sử dụng báo hiệu không được phép dừng xe bên đường

Vạch 6.2

Là vạch nét liền màu vàng được sơn bó sát vỉa hè sử dụng cấm dừng và cấm đổ xe bên đường

Vạch 9.2

Là vạch đơn liền màu vàng bề rộng 10cm được vẽ dạng gãy khúc hình chữ M, vạch này qui định vị trí dừng xe của phương tiện vận tải hành khách công cộng trên đường như xe buýt, xe taxi, loại phương tiện khác và người đi bộ không được dừng đỗ xe trong phạm vi vạch kẻ đường và trong khoảng cách 15m từ vị trí vạch về 2 phía theo chiều dọc đường

Vạch 9.3

Là vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường được sử dụng chỉ hướng xe phải đi, mũi tên chỉ hướng chủ yếu sử dụng ở nút giao có tách nhập làn và trên đường có rất nhiều làn xe, mũi tên cũng có thể được sử dụng cho phần đường xe chạy 1 chiều xác nhận hướng giao thông, người tham gia giao thông nếu không đi theo hướng mũi tên chỉ thì chỉ vi phạm hành vi , vi phạm không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường, nhiều người hay bị sử phạt nhầm những lỗi này thành lỗi đi sai làn đường.

Vạch 9.1

Cấm quay đầu xe ở tại vạch này !

Vạch 5.3

Gồm 2 vạch đơn nét đứt màu trắng chạy song song hơi cong về phía bên trái vạch được sử dụng tạo không gian dừng chờ cho xe rẽ trái sau khi đã vượt qua vạch dừng xe, áp dụng đối với xe khi hết thời gian cho phép được rẽ trái nhưng chưa vượt qua được giới hạn bởi làn xe chờ rẽ trái thì lúc này phải dừng trong khu vực làn theo vạch 5.3

Vạch 5.1

Là vạch dẫn hướng rẽ trái qua phạm vi nút giao dùng định hướng quĩ đạo cho dòng xe rẽ trái theo giải pháp tổ chức làn đường được sử dụng trong lúc xe có thể cắt qua vạch khi cần thiết

Vạch 4.4

Là vạch kiểu mắc võng được sử dụng báo cho người điều khiển giao thông không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch tránh ùn tắc giao thông

 

Kết luận

Trên đây là những thông tin về vạch kẻ đường , mong muốn của chúng tôi là những người học lái xe sẽ hiểu rõ được những kinh nghiệm về vạch , cũng như tham gia giao thông an toàn hơn , nếu có thắc mắc hãy liên hệ Hotline: 0975 840 339 chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn một cách tốt nhất !

 

Thông tin Bằng B2 Bằng C
Ngày khai giảng Thứ Ba 27/02/2024 Thứ Ba 27/02/2024
Lịch học (dự kiến) (Sau 3,5 tháng tốt nghiệp) (Sau 6 tháng tốt nghiệp)
Hỗ trợ 🔸Trả góp 0%, hỗ trợ học đậu 100%không thi trên cabin mô phỏng
Cam kết 🔸Có hợp đồng cam kết trọn gói không phát sinh thêm chi phí

Xem Thêm : Hướng dẫn tra cứu giấy phép lái xe trực tuyến chính xác nhất

Từ khóa liên quan:

Tổng hợp những vạch kẻ đường mà bạn nên biết thi kham gia giao thông , vạch kẻ đường , vạch

CÁC BÀI ĐĂNG KHÁC
Để lại SĐT
Gọi điện